سوئیچ فشار روغن سراتو سایپا 2000

سوئیچ فشار روغن سراتو سایپا 2000
94750-37000 GENUINE / MOBIS

  • موتوری سراتو سایپا 2000
  • سوئیچ فشار روغن سراتو سایپا 2000
  • سوئیچ فشار روغن
  • GENUINE / MOBIS

نظرات خود را با ما در میان بگذارید.