سنسور موقعیت میل سوپاپ سراتو سایپا 2000

سنسور موقعیت میل سوپاپ سراتو سایپا 2000
39350-25010 GENUINE / MOBIS

  • موتوری سراتو سایپا 2000
  • سنسور موقعیت میل سوپاپ سراتو سایپا 2000
  • سنسور موقعیت میل سوپاپ
  • GENUINE / MOBIS

نظرات خود را با ما در میان بگذارید.