سنسور دمای محیط سراتو سایپا 2000

سنسور دمای محیط سراتو سایپا 2000
96985-2D700 GENUINE / MOBIS

  • داخل اتاق سراتو سایپا 2000
  • سنسور دمای محیط سراتو سایپا 2000
  • 96985-2D700
  • GENUINE / MOBIS
  • سنسور دمای محیط

نظرات خود را با ما در میان بگذارید.